Skip to content

10 kenmerken van bloeiend ondernemen en organiseren

Wanneer bloeit een organisatie? Wat maakt een onderneming succesvol?

Bij Bloeisupport leggen we de lat hoog. Organisaties bloeien naar onze mening niet slechts met succes bij klanten of mooie financiële resultaten. Echt bloeien kun je alleen als je evenwichtig waarde bijdraagt aan al je belanghebbenden, waaronder natuurlijk de mensen die bij je werken, de partners met wie je samenwerkt en de maatschappij waarin we leven. En over de manier waarop je dat doet is ook wel iets te zeggen.

Wij komen zo op 10 hoofdkenmerken van wat volgens ons breed en duurzaam succesvolle organisaties zijn:

1. Medewerkers helpen floreren

2. Zinnige diensten en producten leveren

3. Klanten tevreden stellen en betrekken

4. Maatschappelijk verantwoord werken

5. Bloeiend samenwerken met partners

6. Slim en up-to-date organiseren

7. Bloeigericht ondernemen en leidinggeven

En voor deze 7 aspecten gezamenlijk:

8. Bloeiende organisatie vraagt een integrale aanpak

9. Gericht op langere termijn en continuïteit

10. Voortdurend verbeterend en innoverend

In schema:

10 hoofdkenmerken van bloeiende organisaties

We werken de punten hier iets verder uit.

1. Medewerkers helpen floreren in hun werk (en deels ook in hun verdere leven)

We gaan ervan uit dat de meeste mensen graag werk willen doen dat ze aanstaat en waar ze iets zinvols in doen en in elk geval redelijk mee kunnen verdienen. Of die betrokkenheid en motivatie ook werkelijk duurzaam ontstaat is afhankelijk wat iemamd daar zelf aan doet en hoe collega’s, leiding en organisatie ermee omgaan.

Een bloeigerichte organisatie gaat volgens ons uit van positieve intenties van haar leden en stimuleert actief de bijdrage en ontwikkeling van medewerkers. Dat op basis van een principiële gelijkwaardigheid en met aandachtige onderlinge communicatie. Naar onze mening gaat die betrokkenheid ook uit naar de medewerker/collega als compleet mens, naast zijn of haar rollen en taken als medewerker. Dat natuurlijk wel met inachtneming van ieders persoonlijke wensen daarbij van begrenzing en privacy.

De stijl van leiding, de werkorganisatie, de cultuur en het personeelsbeleid in de organisatie zijn hier ook in samenhang op ingesteld.

2. Zinnige diensten en producten leveren

Een duurzaam bloeiende organisatie levert uiteraard ook diensten of producten die er toe doen en die rekening houden met de verschillende soorten belangenhebbenden.Een onderneming kan het qua afzet of marketing fantastisch doen, maar als ze spullen levert die onnodig slecht van kwaliteit zijn bloeit ze volgens ons niet. En ook niet als die producten of diensten een nodeloos zwaar beslag doen op schaarse grondstoffen of ongewenste effecten hebben op onze gezamenlijke leefomgeving. Een nog verdergaande stap hierbij is om ook te kijken naar de mate waarin een product of dienst een wezenlijke behoefte vervult. Moeten we alles maken en leveren dat verkoopbaar is? Moet de afbakening van (on-)zinnigheid alleen van de consument of oveeheid komen? Of mag die deels ook van bloeiende organisaties verwacht worden?Ons antwoord is ja.

3. Klanten tevreden stellen en betrekken

Bloeiende organisaties bestaan niet zonder grotendeels tevreden klanten.Dat kan zelfs verder gaan als het gaat om de verbinding die klanten ervaren met de organisatie of onderneming. Net zoals bij medewerkers werkbetrokkenheid verder gaat dan werktevredenheid, en zelfs niet eens persé daarmee hoeft samen te gaan, zo geldt dat ool voor klanten.Het mooiste wat je als bloeiend bedrijf voor elkaar kunt krijgen is dat klanten trots zijn om bij jou klant te mogen zijn en zich aan jou en je merk, uitstraling en producten of services verbonden voelen. Als vanzelf zullen ze dan jouw naam en reputatie verder helpen uitdragen en versterken.

4. Maatschappelijk verantwoord werken

Naast dat de producten of diensten van een bloeide organisatie duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn, geldt dat criterium ook voor alle wat het bedrijf of de instelling verder doet.Of het nu het personeelsbeleid is, de financiële bedrijfsvoering of het zorgvuldig omgaan met data en privacy. Voor alle aspecten kun je ervoor kiezen om de maatschappelijke kantjes er vanaf te lopen, of het zo te doen dat ze ons algemeen belang ten goede komen of op zijn minst niet schaden.Florerende organisaties werken op alle fronten eerlijk en maatschappelijk verantwoord.

5. Bloeiend samenwerken met partners

In lijn met hoe bloeiende ondernemingen met hun klanten en medewerkers omgaan, doen ze dat ook met hun samenwerkingspartners. Ook naar hen toe zijn ze betrouwbaar, open, aandachtig en uitnodigend. Ze helpen hun partners om net zo te kunnen floreren als zijzelf.

6. Slim en up-to-date organiseren

Bloeien betekent ook slim en modern werken en organiseren. Up to date technologie inzetten waar dat kan. Je processen en structuren lean georganiseerd hebben. Je personeelsbeleid, marketing en finance op orde. Kortom een passende samenhang voor elkaar hebben op alle ‘zeven S’en’ en deelterreinen van je bedrijfsvoering.

7. Bloeigericht ondernemen en leidinggeven

Al deze bloei zal niet tot stand komen en levend blijven als die niet actief wordt gestuurd en geïnspireerd door de leiding van de onderneming of organisatie.Sterker nog: het creëren van een duurzaam bloeiende organisatie op deze samenhangende terreinen is volgens ons de enige echte opgave en verdienste van florerend leidinggeven. Dat gaat zeker gepaard met een belangrijk deel ‘servant leadership’, maar op kernthema’s ook met richting geven, keuzes maken en baanbrekend leiderschap vertonen. Daarvoor is een doorleefde visie nodig op wat bloei betekent. Voor mensen, voor organisaties, voor de maatschappij, natuur en wereld, en niet in de laatste plaats voor de leidinggevende zelf.

Daarmee komen we tot slot nog op drie kenmerken die aanvullend ingaan op de samenhang van alle hiervoor genoemde factoren.

8. Bloeiende organisatie vraagt een integrale aanpak

Echte bloei is geen cherry picking uit één van de voornoemde deelterreinen, maar samenhangende ambities op alle zeven aspecten.

9. Gericht op langere termijn en continuïteit

En bloeien doe je ook niet voor een jaar, maar zet je in voor langere termijn. Wat ook zal betekenen dat je tegendruk levert tegen krachten die aanzetten tot korte termijn effecten en hijgerig wimstbejag dat ten koste gaat van de bloei op lange termijn.

10. Voortdurend verbeteren en innoveren

Tegelijk is bloei nooit voor de eeuwigheid gegeven. Er zijn voortdurend verandering buiten en binnen je organisatie waar je actief op in moet spelen om je bloei steeds opnieuw voeding te geven en leven in te blazen. Bloeien is dus ook voortdurend veranderen en vernieuwen. Dat is wellicht zelfs de meest belangrijke factor van duurzaam bloeiende ondernemingen of organisaties.

Contact

Ook aan de slag met samenhangend succes in je organisatie?

Bel of mail, ik help je van harte verder.

Mart Stel, Bloeisupport

Back To Top