Skip to content

Coaching ‘Waardevol Leidinggeven’

 

Intervisie coaching waardevol leidinggeven Bloeisupport.nl

  • Waarom ben ik manager en wat wil ik daarin bereiken? Vanuit welke visie en waarden doe ik dat? En hoe past dit in mijn leven buiten het werk?
  • Hoe zie ik mijn rol naar mijn afnemers, opdrachtgevers en  medewerkers? Welke waarde wil ik met en voor hen realiseren? Welke uitgangspunten heb ik daarbij?
  • Hoe bereik ik wat ik wil in mijn opgaven? Hoe ga ik om met moeilijkheden? Wat geeft en wat kost me energie en waarom, en hoe stuur ik mezelf daarin?

Als jij als manager wilt reflecteren op dit soort vragen dan is dit aanbod iets voor jou. Deze coaching is gericht op de vraag wat jij van waarde vindt in jouw leiding en waarom, en hoe je dat in praktijk brengt.

 

Je persoonlijke kompas versterken

Als manager van een team, afdeling of organisatie heb je flinke verantwoordelijkheden.  Je maakt voortdurend keuzes die effect hebben voor anderen en jezelf. Het is altijd druk en je werkt vraagt veel van je zelfsturing.

Je hebt vaak weinig klankbord daarbij. Je vaart vooral op je eigen kompas. Goede coaching helpt je je richtinggevoel te scherpen en verrijkt je zicht op andere mogelijke aanpakken en overwegingen.

 

Proces van samenwerking ©Bloeisupport.nl

Aanpak en methoden

In de coaching zullen we altijd werken vanuit ‘kritische praktijksituaties’ die je inbrengt. ‘Kritisch’ in de zin dat ze die situaties knelpunten of dilemma’s met zich meebrachten, vanwege de de visies, waarden of belangen die er een rol in spelen en/of vanwege de aanpak en tactiek om effectief je gewenste resultaat te bereiken.

Andersom kan soms ook: dat we vanuit een idee over een aspect van ‘waardevol leidinggeven’ de uitwerking daarvan in praktijk nagaan.

In de besprekingen staat de open verkenning steeds voorop. In mijn begeleiding zal ik daar ook steeds -vragenderwijs- op sturen.

Ik gebruik geen vaste methoden voor de coaching. Wel zullen we afhankelijk van de thema’s en cases die we bespreken passende bespreek-aanpakken inzetten.

Mijn drives en stijl voor coaching

Vanuit Bloeisupport draag ik graag bij aan de bloei van mensen en hun organisaties. Leidinggevenden spelen daarbij een wezenlijke rol. In deze coaching  wil ik veilige en inspirerende gelegenheid bieden voor jouw reflectie op je rol en aanpak. 

Ik zal dat vooral doen door goede voorwaarden te scheppen en de bijeenkomsten vooral vragend te begeleiden. Waar gewenst zal ik -beperkt- ook mijn eigen ideeën en overwegingen inbrengen. Ik doe dat vanuit ruim 35 jaar ervaring met leidinggeven, samenwerken en organiseren en training en coaching daarin. Zie ook hier.

Kosten, aanmelding en verder

Kosten

De kosten voor de coaching bedragen €95 per bijeenkomst.

Aanmelding

Heb je interesse meldt je dan aan op info@bloeisupport.nl
Vooraf aan je deelname houden we een telefonische of live-intake met je voor goede afstemming. En natuurlijk kun je eerst vrijblijvend bellen voor meer informatie.

Plaats

Ik hou deze coaching bij mij thuis, Rinnewaard 60, Alkmaar. Parkeren kun je gratis in de straat. En het is 10 minuten lopen vanaf Station Alkmaar Noord.

Een andere mogelijkheid is op een door jou te bepalen plek of -wandelend- buiten.

Organisatie

Mart Stel, Bloeisupport
Tel: 06 48 28 17 82

Back To Top