Skip to content

De dynamiek van Levenskunst: hoe floreer jij in je leven?

In onze visie is ‘floreren in je leven’ een evenwichtskunst tussen drie belangrijke dimensies:

  1. Balanceren tussen je binnen- en je buitenwereld
  2. Balanceren tussen je behoeften en de dilemma’s om die te vervullen
  3. Balanceren tussen wat je kunt sturen en soms moet accepteren

Deze levenskunst wordt steeds gevoed door je persoonlijke mix van je drijfveren, waarden, visies en temperament, ofwel je ‘bloeikracht’.

In een schema:

We lichten dit hieronder verder toe.

Dimensies van ‘Levenskunst’

1. Balanceren tussen je binnen- en je buitenwereld

Je hebt in je leven steeds te maken met afstemming tussen dat wat je als uniek mens denkt, voelt, vindt en wilt -je ‘binnenwereld’ -, met datgene wat er in je omgeving, – in je ‘buitenwereld’-, kan, mag en moet.

Daarbij heb je voor wat er in je ‘binnenwereld’ speelt ook rekening te houden met daar onbewust gebeurt. We zien onze levens graag als een bewust proces. Maar dat is het natuurlijk maar zeer gedeeltelijk. Het is belangrijk om je dat te beseffen en tegelijk is het volgens ons een belangrijk deel van levenskunst om je bewuste ‘zijn’ wel zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten.

Dat om wat jou van binnenuit drijft en bezighoudt zo goed mogelijk te kennen en je leven daarmee te verrijken. We hebben het dan over onder andere je waarden, visies, emoties, motieven en potenties, en over de basis-levensenergie die je al bij je geboorte hebt meegekregen. We noemen dat je ‘Bloeikracht’. Hoe zet jij die in om je leven zin en plezier te geven?

In je ‘buitenwereld’ kun je nog onderscheid maken tussen dat wat je direct raakt en beïnvloedt in je nabije omgeving, en dat wat verder weg ligt en je leven alleen indirect beïnvloedt.

2. Balanceren tussen de realisatie van persoonlijke behoeften en dilemma’s daarbij

Een tweede belangrijke balanceeropgave voor het ‘floreren in je leven’ is het voortdurende afstemmen van je persoonlijke behoeften met allerlei dilemma’s of keuzevraagstukken die je de realisatie daarvan tegenkomt. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de tijd en middelen die je in je ene doel stopt en die ten koste gaat van een andere. Of dat wat jij voor jezelf wil en waar anderen bij gevolg voor in moeten leveren. Of wat voor je ene waarde wenselijk is, maar strijd geeft met andere waarden, van jezelf of vanuit de samenleving.

3. Balanceren tussen sturen en accepteren

De derde en laatste hoofddimensie is de voortdurende afweging of je iets je kan en moet sturen in je leven, of ervoor kiest, of er soms toe gedwongen bent, om te accepteren wat zich voordoet.

We willen vaak graag veel sturen als het onszelf aangaat. Maar in de werkelijkheid is vaak ook acceptatie nodig, en niet zelden is deze acceptatie zelfs beter voor je dan al te veel naar je hand te willen zetten.

Het gaat hierbij ook om hoe je omgaat met weerbarstigheid en tegenslag. Hoe verwerk je die? Waar haal je de kracht daarvoor vandaan? Wat zeggen tegenslagen je en wat leer je daar misschien ook van?

Floreren als te verdiepen levenskunst

Floreren gaat voor ons over het vinden van je beste weg in je leven tussen de verschillende krachten die daarin spelen. En dat natuurlijk liefst op zo’n manier dat je daar plezierige emoties aan beleeft. Maar ook als dat soms niet zo is, dan maakt dit deel uit van de levenskunst die het naar ons inzicht waard is om te verdiepen.

Contact

Wil je reflecteren op jouw levenskunst in relatie tot je werk?

Bel of mail, ik help je van harte verder,

Mart Stel, Bloeisupport

Back To Top