Skip to content
Afstemmen van de why-what-how tussen organisatie, teams en medewerkers - bloeisupport.nl

Goed contact: de basis voor wendbare organisaties

Wendbare ondernemingen en publieke diensten willen we.  De ontwikkelingen in onze wereld gaan zo snel, dat alleen goed aanpakken van veranderingen niet meer voldoende is. De toekomst is niet meer te voorzien, en daarom moeten organisaties als geheel zó flexibel worden dat ze snel op willekeurig welke verandering in kunnen spelen.

Maar of je daarvoor nou de ‘agile’ of iteratieve procesaanpak van software-ontwikkelaars als recept moet nemen voor het inrichten van hele organisaties? Ik vind het dan interessanter om te kijken hoe en waar veranderingen in levende organisaties ontstaan en hoe je die kracht dan kunt versterken.

Echte verandering gebeurt van onderop

Naar mijn inzicht zit de veranderpotentie in bedrijven en instellingen breed verspreid in al hun onderdelen en teams. En ook bij een belangrijk deel van de individuele medewerkers.

De aandacht gaat meestal uit naar een paar grotere veranderingen die top-down in organisaties worden aangezet (vaak met veel ondervonden ‘weerstand’ daarbij). Maar onder de radar gebeurt het gros van de echte verandering en ontwikkeling door vele kleine en soms grotere veranderimpulsen ‘van onderop’.

 

Agile organisaties benutten het verandervermogen van medewerkers en teams

Zowel in het primair proces als in de ondersteuning worden door actieve professionals voortdurend innovatieve ideeën gelanceerd en verbeteringen doorgevoerd.  En verder hebben individuele medewerkers bij de vele veranderinitiatieven waar ze mee te maken buiten die van henzelf, een zekere keuze om daar -meer of minder- aan mee te doen. Dus ook daarmee bepalen ze welke veranderingen werkelijk tot stand gaan komen.

Hoe krijg je wendbare organisaties?

Hoe krijg je dan als management/bestuur die aanwezige ontwikkelkracht van je medewerkers en hun teams zo goed mogelijk ingezet voor de collectieve doelen van je organisatie?

Daarbij is het in belangrijk om onderscheid te maken tussen inhoudelijke doelen van je onderneming en daaronder liggende organisatorische doelen.

De inhoudelijke doelen gaan over de overstijgend te behalen resultaten voor jullie als samenwerkingsverband bij je klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. De onderliggende organisatiedoelen gaan over de mate waarin je samenwerkingsverband zich toekomstgericht weet te ontwikkelen en over de gezamenlijke capaciteiten die je daarvoor nodig hebt.

Wat is dat dan: ‘goed contact’?

Voor doorlopend afstemmen tussen de externe en interne gerichtheid in je organisatie, de bottom-up en top-down ontwikkeling, en die tussen de individuele medewerkers en het collectief, is goed contact essentieel.
Goed contact betekent een doorlopende afstemming tussen het waarom, hoe en wat van individuen, teams/geledingen en de organisatie als geheel.

 

Afstemmen van de why-what-how tussen organisatie, teams en medewerkers - bloeisupport.nl

Echt wendbare organisaties weten de kracht van hun individuele medewerkers en van hun teams (bottom-up) minstens zoveel ruimte en aandacht te geven als de ontwikkeling van de organisatie als totaal (top-down). Ze stimuleren medewerkers tot experiment en vernieuwing en creëren daar speelruimte voor. Ze passen hun organisaties daarbij voortdurend aan op wat er aan nieuwe kansrijke impulsen ingebracht wordt door individuen en teams die actief hun voelhorens aan hebben staan.

Dat betekent een samenwerkingscultuur  die initiatief en durf waardeert; die medewerkers als dé bron ziet voor toekomstig succes; en die openheid, positiviteit en vertrouwen in goede intenties als uitgangspunt heeft. En dat uit zich ook in één-op-één- en team-contacten.

Als je daar dan de systemen, processen, structuren en support van je organisatie steeds goed op weet aan te passen, dan ben je naar mijn idee een krachtige, wendbare onderneming met veel toegevoegde waarde voor je klanten en de samenleving.

 

Mart Stel  – Bloeisupport.nl

Bel of mail voor vrijblijvend eerste advies

Back To Top