Ga naar hoofdinhoud

Snelheid in samenwerking leidt vaak tot vertraging 

Ik kom veel pogingen tegen tot snelheid in samenwerking.
Grotere, zoals onlangs een plan om een ICT-probleem in twee dagen in één klap op te lossen.
En kleinere, zoals de verandering van een teamoverleg naar een ‘standup meeting’ volgens een met stopwatch geklokt stramien.

Scrum, lean en agile methodieken rukken op om onze samenwerking efficiënter te maken.
Maar wordt die daarmee beter?

Haastige spoed

Dat kan wellicht als je het goed doet.
Maar ik zie dikwijls ook teveel haast met slechte effecten. De tweedaagse probleemaanpak hierboven werd gecanceld vanwege een te korte voorbereiding. En bij de standup-overlegaanpak resteert onvoldoende ruimte voor goede teamafstemming.

Neem de tijd voor samenwerken | Bloeisupport.nl

Tijd en intensiteit

De kunst is om tijd en intensiteit in samenwerking tegen elkaar af te wegen.
Effectieve probleemanalyse vraagt goede afstemming tussen de deelnemers daaraan. Om de vraag van meerdere kanten te benaderen en optimaal betrokken te raken bij de aanpak ervan.

Dat kost tijd.

Maar die win je ruimschoots terug in de opbrengst van je samenwerking

 

Mart Stel – Bloeisupport.nl
Advies en training voor effectief samenwerken

Back To Top