Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe politiek, ‘cartooniseren’, en effectief samenwerken

Nieuwe politiek en effectief samenwerken | Bloeisupport.nl

Er zijn -weer- grote aardverschuivingen in de politieke landschap. Wat betekent dit voor ‘samenwerking’ in politiek en bestuur? Een paar gedachten daarover:

1. Mee door de versnippering en de drang tot onderscheiden neemt de scherpte in profilering tijdens verkiezingen toe. Naast inhoudelijke confrontaties zijn die er ook meer en diepergaand op relaties en visies en waarden.

2. Deze aanvaringen, inclusief het elkaar ‘cartooniseren’, verminderen de kansen op vruchtbare inhoudelijke samenwerking. Redelijke omgangsvormen zijn van belang, niet alleen uit fatsoen, maar ook voor de te bereiken resultaten.

3. Hoe stuur je nog voortvarend met een vijf-partijen-kabinet of een minderheidscoalitie die voor elk thema op zoek moet naar weer ander draagvlak? De andere kant is dat de deelname van bijna elke partij nu doorlopend van belang wordt. Dat komt misschien juist ten goede aan het draagvlak voor besluiten.

Het wordt een spannende tijd voor de politieke samenwerking. Het Nederlandse bestuur wordt hiermee ook steeds meer een netwerkorganisatie.

Laten we die met interesse blijven volgen en voeden.

 

Mart Stel

Bloeisupport.nl – Advies en training voor effectief samenwerken

 

Meer lezen over netwerksamenwerken? Kijk hier. 

Back To Top