Skip to content

Drie adviezen voor succes van je projectteam

Er zijn naast de continue teams steeds meer tijdelijke projectteams in organisaties. Deze zijn gericht op het realiseren van specifieke veranderingen of innovaties binnen een bepaalde deadline.

In deze blog drie adviezen voor het succesvol werken van een projectteam.

1. Een diverse samenstelling die gaat werken

Bij projectteams is een belangrijke opgave om een goede diverse samenstelling tot stand te brengen en de daarbij te verwachten en gewenste wrijvingen tot waardevolle samenwerking te begeleiden.

Topteams maken gebruik maken van diversiteit in geslacht, leeftijd, etniciteit, deskundigheid en persoonlijkheid. Hierbij is het van belang om de projectleden te rekruteren op emotionele vaardigheden. Complementaire achtergronden en ervaringen werken verrijkend, maar moeten wel in samenhang tot meerwaarde kunnen komen.

2. Voldoende ruimte voor constructieve discussie

Er is voldoende ruimte nodig om op een kwalitatieve manier met elkaar in dialoog te kunnen gaan. Een topteam vereist een open feedbackcultuur, waarin je kritiek moet kunnen geven en ook aanvaarden.

Een zekere ruimte voor -respectvolle- discussie en conflicten kan juist  gewenste doorbraken geven. Tegelijk moeten de teamleden ook voldoende veiligheid en vertrouwen ervaren om te kunnen experimenteren en dus ook fouten te mogen maken; dat geeft leermomenten voor groei.

3. Balancerend leidinggeven aan autonomie en teamfloreren

Ook goede projectteams kunnen niet zonder -meewerkende- leiding. Maar dat vraagt van die leiding wél om het balanceren op een dunne wand tussen de deskundigheid en eigenzinnigheid van de diverse teamleden, en de tactische sturing die nodig is om de gestelde doelen te behalen.

Teamleden moeten liefst zelf beslissen hoe ze het beste hun bijdrage kunnen leveren, passend bij hún behoeften aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en autonomie.

Contact

Wil je ook succes in je projectteam? Kijk verder bij mijn aanbod voor teamontwikkeling of bel of mail, ik help je van harte verder,

Mart Stel, Bloeisupport

Back To Top