Ga naar hoofdinhoud
Samenwerking tussen organisaties ©Bloeisupport.nl

Samenwerken in netwerken

Aanbod
Aanpak
Contact
Samenwerking tussen organisaties ©Bloeisupport.nl

Samenwerken in netwerken

Aanbod
Aanpak
Contact

Advies, training en coaching bij samenwerking tussen organisaties in netwerken, allianties, ketens, e.a.

Met Bloeisupport kan ik je helpen bij effectieve samenwerking tussen organisaties. In lichtere vormen zoals netwerken, ketens, partnerships en allianties, tot de meer geformaliseerde, als coöperaties en joint-ventures. En zowel bij startende als al lopende trajecten.

Voor direct contact voor kosteloze eerste oriëntatie klik je hieronder.

Voor meer informatie lees je verder.

Sterkere netwerken door effectief samenwerken

Organisaties gaan steeds vaker onderlinge samenwerking met elkaar aan om zich te versterken. Vooral de meer flexibele, eenvoudiger vormen nemen daarbij toe. Je hebt het dan onder andere over netwerken, ketens, allianties en coöperaties.

 

schema soorten samenwerking tussen organisaties - ©Bloeisupport.nlSamenwerken in netwerken tussen organisaties kan allerlei doelen hebben:

 • Praktisch-operationele zoals: gezamenlijke logistiek, ict, of het delen  van personeelsmanagement
 • Tactische, zoals het gezamenlijk laten doen van onderzoek
 • En strategische, zoals zoals het gezamenlijk ontwikkelen van een product of dienst

Het gaat daarbij altijd om het realiseren  van een gemeenschappelijk doel door twee of  meer partijen,  in wederzijdse afhankelijkheid.

Netwerksamenwerking biedt naast kansen ook risico’s

Dergelijke samenwerking biedt organisaties kansen, maar heeft ook risico’s. Samenwerken loopt nogal eens stuk op bijvoorbeeld:

 • Veel overleggen zonder dat het tot resultaten komt
 • Verwachtingen over en weer die niet bewaarheid worden
 • Vertrouwen dat te voet kwam en te paard weer ging

(Lees hier meer over drie veel voorkomende valkuilen bij netwerksamenwerking en tips om die te voorkomen)

Processen van samenwerking kosten ook altijd veel tijd en energie om ze tot stand te brengen. Het is daarom belangrijk om samenwerkingstrajecten goed te doorzien en aan te pakken.

Je kunt daarbij gebruik maken van mijn analyse- en bespreekmodel ‘De Groeibriljant voor effectief samenwerken’:

 

Analysemodel voor samenwerking | Groeibriljant | ©Bloeisupport.nl

Meer hierover lees je hier.

Voor startende en lopende trajecten

Als er nog gestart moet worden met een mogelijke nieuwe samenwerking, dan is het meteen al zaak om goed te bepalen wat je als organisatie daarmee zoekt en wilt.

Afhankelijk van de antwoorden daarop is dan de vraag met welke mogelijke partners je kunt en wilt samenwerken. Dus niet andersom, zoals het niet zelden gaat.

Ben je al in een traject aan de slag?  Dan is het van belang om de kwaliteit daarvan regelmatig tegen het licht te houden en waar nodig bij te sturen. Zeker als een samenwerking stroef of gewoonweg slecht verloopt. Dan is de vraag wat de oorzaken zijn en hoe je die aan kunt pakken.

Support bij jouw samenwerking tussen organisaties

Vanuit Bloeisupport kan ik je helpen bij de goede aanpak van jouw startende netwerksamenwerking en bij de doorlichting en bijsturing van al lopende.

Daarbij kunnen bijvoorbeeld een of meerdere van de volgende vragen spelen:

 1. Wat levert de samenwerking je op; is dit voldoende?
 2. Loopt het proces van de samenwerken naar wens?
 3. Zijn de doelen en ambities goed en wervend?
 4. Gebeurt er genoeg en bereik je voldoende resultaat?
 5. Werk je met de juiste partners samen?
 6. Zijn de communicatie en relaties van voldoende kwaliteit?
 7. Is er genoeg vertrouwen?
 8. Heb je je achterban voldoende mee? En je partners de hunne?
 9. Is de organisatievorm van je netwerksamenwerking de meest passende?
 10. Hebben jij en je partners genoeg zicht en grip op het totaal van jullie samenwerking?

Zit je met één of meer van dergelijk vragen en ben je op zoek naar deskundig advies of effectieve coaching?

Bel of mail dan voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Ik help je van harte verder,

Mart Stel, Bloeisupport

Back To Top