Ga naar hoofdinhoud
Samenwerking in teams en projecten ©Bloeisupport.nl

Samenwerking in teams, besturen en directies

Aanbod
Aanpak
Contact
Samenwerking in teams en projecten ©Bloeisupport.nl

Samenwerking in teams, besturen en directies

Aanbod
Aanpak
Contact

Coaching en advies voor teamontwikkeling in uitvoering, management en bestuur

Met Bloeisupport bied ik je begeleiding voor teamontwikkeling en effectief team-samenwerken. In werk- en managementteams, directies, besturen en projecten.

In mijn visie ligt daar de basis van duurzaam succes van organisaties ijn de kwaliteit van hun samenwerking.

Voor direct contact voor een kosteloze oriëntatie klik je hier. Meer informatie over teamontwikkeling en mijn dienstenaanbod daarvoor lees je hieronder.

Mart Stel – Bloeisupport

Direct contact

De essentie van bloeiend teamwerk is het goed (er)kennen van elkaar als leden en actief benutten van je verschillen

Wat is effectief teamwerk en hoe bevorder je samenwerking in teams?

Ik zie in praktijk vijf hoofdkenmerken van succesvolle teams (kleinere werkverbanden met gezamenlijke taken en doelen; van uitvoering t/m bestuur):

 1. Ze hebben hun taken en doelen helder voor ogen. En er is draagvlak voor bij de leden.
 2. De teamleden pakken hun opgaven doortastend op. Gewenste resultaten worden in voldoende mate gerealiseerd en bewaakt.
 3. De teamleden (er)kennen elkaars behoeften, motieven en kwaliteiten, en de verschillen daarin,  en benutten deze gezamenlijk actief en constructief.
 4. Sterke teams kijken ook voorbij de gevraagde teamtaken. Ze doen en denken actief mee met het bredere organisatiebelang.
 5. En succesvolle teams besteden  goede aandacht aan de toon van hun communicatie en aan hun relaties. Ze kunnen relativeren en houden de menselijke maat in het vizier.

Vijf raandachtspunten voor excellente teams - ©Bloeisupport.nl(

Kijk hier voor verdere uitwerking van de vijf hoofdkenmerken van bloeiende teams).

Wat kan er vaak beter in  de samenwerking in teams?

Dikwijls gaan we ervan uit dat samenwerken vanzelf goed gaat. Dat is in veel gevallen oppervlakkig gezien ook wel het geval: We hebben redelijk overleg, komen tot afspraken en regelmatig leidt dat ook tot gewenste resultaten.

Maar vaak is de samenwerking minder goed dan zou kunnen:

 1. Overleggen gaan soms langzamer en taaier dan we willen
 2. De uitkomsten en eventuele afspraken zijn vaker dan gewenst te vaag
 3. Er is minder of tragere uitvoering van besluiten dan zou kunnen
 4. Soms zijn er ook irritaties of zelfs conflicten waar we te weinig mee doen
 5. Of sommige leden voelen zich minder gehoord en betrokken dan anderen

We beginnen vaak ook aan nieuwe overleggen en samenwerking door meteen te starten met de inhoud. Met niet meer aandacht voor de relaties of persoonlijke behoeften dan een kennismakingsrondje met inbreng van naam, functie en afdeling.

Kijk hier voor een uitdieping van drie veel voorkomende valkuilen voor teamsamenwerking.

Betere teams door reflectie en sturing

Erg belangrijk voor de kwaliteit van elke samenwerking is stevige aandacht voor de startafstemming. En vervolgens doorlopend voor het proces en de ontwikkeling van de onderlinge relaties en verwachtingen daarbij.

Ik raad voor elke nieuw te starten samenwerking een gedegen teamstart aan met zowel aandacht voor de te realiseren resultaten, als voor de persoonlijke behoeften en de gewenste wijze van samenwerken. Daarbij kun je dan meteen ook afspreken hoe je gedurende de samenwerking zowel de ‘harde’  als de ‘zachte’ kant van de samenwerking bewaakt.

Voor evaluatie en bespreking van je teamwerk bied ik je mijn ‘4-lagen-model’ voor ‘effectief samenwerken. Aan de hand van onderdelen uit dit model en de richtvragen daarbij kun je je team-functioneren gezamenlijk met de andere deelnemers tegen het licht houden en waar gewenst aanpassen.

Je vind dit model en de toelichting erop hier.

Aanbod teamontwikkeling, advies en coaching

Vanuit Bloeisupport kan ik je voor teamontwikkeling ondersteunen met onder andere:

 1. Het goed mee op gang brengen van nieuwe teams, overleggen, besturen en projecten. Bijvoorbeeld met gezamenlijke ‘team-kickoffs’
 2. Begeleiding bij bepaling van doelen, plannen en aanpak van teams en andere werkverbanden
 3. Hulp bij knelpunten in samenwerking van (project-)teams. Doorlichting van team-functioneren
 4. Tijdelijke extra inzet bij teamontwikkeling of de realisatie van projecten of doelen van netwerken
 5. Begeleiding van managementteams en besturen voor versterking van samenwerking en resultaten

Wil je meer lezen over mijn ideeën over optimale netwerk- en teamsamenwerking, klik dan hier.

Daarnaast geef ik regelmatig de eendaagse training: ‘Hoe teams floreren en jij daaraan bij kunt dragen’.

CONTACT

Wil jij werkende ondersteuning bij de versterking van je ontwikkeling en samenwerking in werk-en managementteams, directies,  besturen of projecten?

Bel of mail dan, als je een kosteloze eerste oriëntatie wilt.

Ik help je van harte verder.

Mart Stel, Bloeisupport

Coaching van samenwerking in besturen, directies en managementteams

Het is van groot belang dat besturen, raden van bestuur, directie- en managementteams en RvC’s goed functioneren en samenwerken. Deze speciale teams bepalen de koers van organisaties in sterke mate. Dat is niet alleen voor de mensen daarbinnen van belang, maar ook breder voor de hele samenleving.

Krachtige samenwerking - Bloeisupport.nl

Managementdrive bemoeilijkt samenwerken

In besturen en MT’s speelt deels dezelfde dynamiek als  in uitvoeringsteams, maar maar vaak ook een andere:

 • Als je een bestuurlijke of hogere managementfunctie bekleedt, dan ben je meestal redelijk tot sterk ambitieus. In bestuursteams krijg je dus mensen bij elkaar met een sterke wil en een behoorlijke drive tot competitie.
 • Managers en bestuurders zullen zich in termen van de Roos van Leary ten opzichte van elkaar meestal niet lager plaatsen, maar op zijn minst gelijkwaardig of hoger. En dat leidt niet vanzelf tot soepele samenwerking.
 • In communicatiestijl zullen ze als leiders ook eerder expressief/directief zijn en geneigd ruimte in te nemen, dan ingehouden en bescheiden. Ook dat maakt dat samenwerken in hun teams niet altijd soepel zal gaan.
 • Verder is in bestuurlijke en hogere leidinggevende teams de druk van belangen, prestatie en werk altijd hoog. Er is vaak weinig ruimte voor overleg en reflectie. En er is bijna altijd sprake van dreiging van falen, afwijzing en/of conflict.

In dergelijke omstandigheden is het echt een kunst om wederzijds vertrouwen op te bouwen in je team en goed te onderhouden. Wantrouwen ligt dan voortdurend dicht onder de oppervlakte en steekt snel de kop op. Vaak met veel slechte effecten voor zowel de samenwerking in de besturen of directieteams én voor hun organisaties.

Team- en interactie-bewustzijn nodig!

Dé sleutel om knelpunten in samenwerken te voorkomen of te verbeteren is een goed gezamenlijke team- en interactie-bewustzijn.
Dit betekent:

 1. Regelmatige gezamenlijke reflectie op hoe je ieder voor zich acteert in je teamverband en hoe dat in jullie uitwisseling werkt.
 2. Doorlopend scherp houden ook wat je gezamenlijk wilt betekenen en hoe je daarvoor wilt samenwerken en besturen.
 3. En elkaar ook actief aanspreken op wat goed gaat en wat soms beter kan in jullie samenwerking.

Als je vindt dat dit beter kan in jouw bestuur of leidinggevend team, dan kan tijdelijke teamcoaching zinvol zijn. En ook als het wél goed of redelijk gaat, dan is een externe blik vaak goed voor het noodzakelijke onderhoud.

Bij Bloeisupport vind je ruim ervaren bestuurs-, directie- en managementcoaching om je daarbij van dienst te zijn.

Bel of mail voor een vrijblijvende oriëntatie:

Mart Stel       0648281782      info@bloeisupport.nl

Back To Top