Skip to content
Drie vormen van krachtig veranderen

‘Ti AMO’: Optimaal veranderen met juiste actie-mix

Activeren, Modereren en Opleggen

 

Drie vormen van krachtig veranderen

Bij pogingen tot verandering richten we ons vaak eerst op het wijzigen van overtuigingen van betrokkenen. We gaan er vanuit dat dat het beste leidt tot ander gedrag. Wij noemen deze meest gangbare veranderaanpak: Activeren.

Voor een belangrijk deel werkt verandering zo. Maar een garantie voor duurzame resultaten is Activeren zeker niet. De vertaalslag van overtuiging naar gedrag blijft vaak uit. Of houdt maar kort stand.

Twee andere hoofdwegen voor verandering zijn daarom ook van belang. Wij noemen deze Modereren en Opleggen.
En vaak is een goede combinatie van de drie aanpakken het beste recept. Bij Bloeisupport noemen we dat de AMO-mix.

Hieronder een verdere toelichting.

3 hoofdwegen voor veranderen

1. Activeren: veranderen door samenwerken en mensen meekrijgen in ander gedrag

Met ‘samenwerken en meekrijgen’ speel je in op de belangen, overtuigingen en motivatie van je doelgroep. Met de inzet om hen te overtuigen of verleiden dat ze vanuit eigen wil, liefst positief, mee gaan doen aan je gewenste verandering. Dat vanuit het uitgangspunt dat die gedragswijziging dan wellicht het beste beklijft.

2. Modereren: veranderen door gedragsgeleiding via aanpassing van omstandigheden

‘Aanpassing van omstandigheden’ staat vaak niet bovenaan ons lijstje voor aanpak van verandering. Maar het kan wel ook een krachtige methode zijn met vaak ook een duurzaam effect. Als ik de weg wat verleg die je gebruikelijk neemt, dan weet ik voor 99% zeker dat de de nieuwe route zult gaan rijden. Wellicht zelfs zonder dat je je echt beseft dat die bocht onlangs rechtgetrokken is.

3. Opleggen: veranderen door instrueren, verplichten en waar nodig afdwingen

‘Instrueren en opleggen’ klinkt ons meestal niet plezierig in de oren. Maar in praktijk wordt deze aanpak juist het meeste ingezet om gedrag te sturen. Dat met de mogelijkheid om sancties te geven bij het niet nakomen van de aansturing.
Hiermee kun je zeker ook gedrag veranderd krijgen. Maar vaak verandert dat meteen weer terug als je sturing en/of -toegemeten- macht ophoudt. (Met weinig pakkans rijden veel autorijders snel te hard).

De optimale aanpak: rijke interventies door een passende AMO-mix

Een effectieve aanpak van gedragsverandering zal vaak een mix zijn van de drie benaderingen. Dat afhankelijk van de soort verandering, je doelen, je doelgroep en de situatie. Het gaat dan om ook passende uitwerking van ‘rijke interventies’.

‘Opleggen’ zal bijvoorbeeld voor veel duurzame verandering niet het beste zijn om mee te starten. Maar wat doe je met achterblijvers als de meerderheid wél mee is in verandering?

Daarnaast is de kwaliteit van je aanpak van natuurlijk van belang. Van je eerste actie om de verandering op gang te brengen, tot de laatste om terugval te voorkomen.

Bloeisupport kan je van dienst zijn met het ontwerpen en uitvoeren van een optimale veranderaanpak voor jouw situatie. We maken daarbij gebruik van de beste veranderkundige inzichten en instrumenten. Voor verandering die werk!

Mart Stel – Bloeisupport.nl

Back To Top