Skip to content

Tip voor aanpak van verandering: de spiraal-methode

Als je te halen doel voor een verandering scherp is, dan is veranderen eenvoudig: plan de weg van A naar B en werk die af.

Maar in wat ik meemaak aan verandering in teams en organisaties is het bijna nooit zo simpel. De trigger is dan niet een al helder doel, maar eerder een half bewust ongenoegen over de huidige situatie. Of een nog maar vaag idee van wat er beter kan.

Wil je dan succes, dan werkt de ‘rechte-weg-methode’ niet. Dan moet je in mijn ervaring gaan ‘spiralen’.

Veranderen met de spiraal-aanpak

Aanpak van verandering met de spiraal-methode ©Bloeisupport.nl

De kern van die spiraal-aanpak is slim ‘om de hete brij heen draaien’. Het is de kunst om klein startend en steeds actief aftastend, in enkele rondes een steeds scherper beeld te vormen van wat je samen wil bereiken en op welke manier.

Daarbij werk je steeds zowel aan de doelen, het draagvlak, de context en de verdere aanpak. Met ‘context’ bedoel is wat er rondom je verandering speelt zowel qua factoren die daarop invloed hebben, als qua voorwaarden om je verandering te realiseren.

Groeien naar je doel

Zo ‘spiraal’ je dan met een dragende en vaak groeiende kerngroep naar een kansrijke verandering toe. Die dan doendeweg al deels ingevoerd raakt, maar dikwijls anders dan bij de start gedacht.

Uiteindelijk kun je de dan gedragen heldere verandering vaak wel afmaken langs een redelijke rechte snelweg naar het doel dat dan duidelijk is.

Herkenbaar?
Ik hoor graag je reactie.

Mart Stel – Bloeisupport.nl
Advies en training voor effectief samenwerken

Back To Top