skip to Main Content

Samenwerking in verandering

Coaching bij samenwerking in verandering
Onafhankelijk voorzitter en moderator

Samenwerking in verandering

Coaching bij samenwerking in verandering
Onafhankelijk voorzitter en moderator

Coaching en advies bij samenwerking in verandering 

  • Hoe verander je succesvol in en met teams, organisaties en netwerken?
  • Wat maakt dat organisatieverandering vaak niet gaat zoals je wilt?
  • Welke factoren zijn bepalend voor werkend verandermanagement in welke situaties?
  • Wanneer zet je welke verandermethode effectief in?
  • Hoe ga je verstandig om met weerstand in je teams tegen een verandering?
  • Hoe verander je zó dat dat bijdraagt aan de doelen van je werkverband op langere termijn?

Wil je direct contact voor een kosteloze oriëntatie? Klik hier

Florerend verandermanagement

Als manager, bestuurder of leidende professional ben je doorlopend bezig met verandering. Je team, organisatie of netwerk staat nooit stil. Goed verandermanagement vormt wellicht de kern van je leidinggevende taak.

Het realiseren van verandering is niet altijd makkelijk. Vaak speelt er druk van buitenaf en moet je snel handelen. En altijd lopen er veel verandering tegelijk, die niet vanzelf goed samengaan.
Verder vind iedereen er wat anders van. Het kost vaak veel energie om medewerkers en ook alle andere partijen goed mee te krijgen. En het gaat niet alleen om het gedaan krijgen van één specifieke verandering, maar ook om de invloed die dat heeft op de totale sfeer en motivatie in je werkverband.

Het ‘eenvoudige’ veranderen gaat vaak nog wel: de veranderingen van A naar B, waarbij de A van de Actuele situatie en de B van de Bestemming redelijk duidelijk zijn en het pad ertussen ook. Dat kan dan nog complex zijn, maar met een heldere projectaanpak kom je een heel eind.

Lastiger wordt het als de de A meer een D is van Diffuse situatie en de B meer een Z van Zoektocht. En als je beoogde verandering veelvoudig is en ook nog eens sterk verandert. Dan werkt een projectmatige ontwerpbenadering niet of zelfs averechts, en zul je je verandering meer ontwikkelend aan moeten pakken.

Krachtig veranderen door effectief samenwerken

Succesvol veranderen in en rond organisaties is nauw verbonden met goed samenwerken. Hóe hangt af van de situatie. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je medewerkers welwillend meekrijgt met een top-down-aanpak bij een crisis. Maar ook dat je een belangrijke kwaliteitsverbetering juist volledig ‘van onderop’ tot stand laat komen, waarbij die je als leiding alleen faciliteert.

Drie hoofdfactoren voor de keuze van je veranderstrategie

Dé ene beste aanpak bestaat niet. Er zijn wél optimale werkwijzen per soort verandering, samenwerking en situatie, ook afhankelijk van wat voor organisatie, team of netwerk je bent en wilt zijn. En jouw eigen mens- , maatschappij- en zelfbeeld speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Contact

Ben je op zoek coaching of advies bij jouw samenwerking in verandering? Bel of mail me dan voor een kosteloze eerste oriëntatie. Ik help je van harte verder.

Mart Stel, Bloeisupport

Tijdelijke support van buiten houdt je organisatie scherp en flexibel

Onafhankelijk voorzitter bij samenwerking

Soms heb je als manager of bestuurder behoefte aan neutrale en onafhankelijke gespreksleiding. Dat omdat verschillen in visies en belangen in je team(s) of besturen daarom vragen. Of omdat je te maken hebt met knelpunten in samenwerking. Een blik van buiten kan je ook helpen om tot rijkere ideeën en besluitvorming te komen.

Vanuit Bloeisupport kan ik je hierbij passende hulp bieden.

Professionele gespreksbegeleiding

Mijn mogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld:

  1. Onafhankelijk voorzitterschap, van technisch tot besluitvormend
  2. Inspirerend leiding geven aan werkconferenties, meetups of symposia
  3. Begeleiding van ‘open-space-dialogen’ en ‘socratische gesprekken’
  4. Mediation bij knelpunten in samenwerking
Back To Top