Ga naar hoofdinhoud
Kijk naar je doelen als je weerstand voelt Bloeisupport.nl

Kijk nog es goed naar je doelen als je weerstand voelt

Als samenwerking teveel weerstand oproept en mislukt dan is dat vaak op te stellig ingenomen standpunten. Eén of meerdere partijen zijn gaandeweg sterk gaan inzetten op hun eigen oplossingen. Dat vanuit de natuurlijke neiging om de werkelijkheid naar je hand te willen zetten.

Duwende partij

Een samenwerking waar ik van hoorde leed aan dit probleem. Een van de partijen had een uitgesproken mening over de inrichting van een op te zetten joint venture, met name over de organisatievorm daarvan.

Kijk naar je doelen als je weerstand voelt Bloeisupport.nl

Gaandeweg het samenwerkingsproces kregen de andere partijen steeds meer weerstand tegen de bedachte invulling door de ‘duwende’ partij. Zelfs dusdanig dat de samenwerking in crisis raakte.

Dan is de vraag of de ‘duwer’ samen met de partners wel voldoende  de te bereiken doelen voor ogen heeft gehouden. En de daaronder schuilgaande belangen.

Creativiteit

Want uitgaande van die basisdoelen of belangen blijken dikwijls andere oplossingen mogelijk dan eerder gedacht. Die creativiteit om er slim en anders uit te komen benutten we vaak te weinig in onze samenwerking.

Terug dus naar die doelen als je teveel weerstand voelt!

Mart Stel – Bloeisupport.nl
Advies en training voor effectief samenwerken

Back To Top