skip to Main Content

Kijk nog es goed naar je doelen als je weerstand voelt

Als samenwerking teveel weerstand oproept en mislukt dan is dat vaak op te stellig ingenomen standpunten.

Een of meerdere partijen zijn gaandeweg de rit op hun eigen bedachte oplossingen gaan zitten. Dat vanuit de ons allen bekende neiging om graag de werkelijkheid naar je hand te willen zetten.

Duwende partij

Een samenwerking waar ik van hoorde leed aan dit probleem. Een van de partijen had een uitgesproken mening over de inrichting van een op te zetten joint venture, met name over de organisatievorm daarvan.

Kijk naar je doelen als je weerstand voelt Bloeisupport.nl

Gaandeweg het samenwerkingsproces kregen de andere partijen steeds meer weerstand tegen de bedachte invulling door de ‘duwende’ partij. Zelfs dusdanig dat de samenwerking in crisis raakte.

Dan is de kwestie of de ‘duwer’ samen met de partners wel voldoende bij de te bereiken doelen heeft stilgestaan. En beter nog bij de daaronder schuilgaande belangen.

Creativiteit

Want uitgaande van die basisdoelen of belangen blijken dikwijls andere oplossingen mogelijk dan eerder gedacht. Die creativiteit om er slim en anders uit te komen benutten we vaak te weinig in onze samenwerking.

Terug dus naar die doelen als je teveel weerstand voelt!

Mart Stel – Bloeisupport.nl
Advies en training voor effectief samenwerken

Back To Top