Skip to content

Hoe wordt je een aantrekkelijke werkgever? 7 tips uit de praktijk, plus commentaar

Met de krapte op de arbeidsmarkt is er weer meer aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap. In de ‘klantcontact-branche’ (callcentres e.d.) heeft de de top-10 van beste werkgevers – waaronder de Efteling, gemeente Ede en Robeco – zich gebogen over de redenen van hun aantrekkingskracht. Zij delen nu hun 7 praktijkadviezen voor succes.

7 Praktijkadviezen voor goed werkgeverschap

1. Focus op betrokkenheid van medewerkers. Geef helderheid waar de organisatie voor staat, deel de visie en de ontwikkelingen in het bedrijf en de zorgpunten. Laat medewerkers participeren in deze ontwikkelingen.

2. Zorg voor verbinding tussen de medewerkers. Stimuleer samenwerking en onderling begrip. Laat medewerkers meelopen bij andere afdelingen.

3. Stimuleer autonomie en regelkracht. Laat medewerkers invloed uitoefenen op de indeling van hun werk, laat ze afwijken van het proces en verbetertrajecten opstarten. Ze moeten ruimte moeten krijgen om hun kennis in te zetten.

4. Maak samen de kernwaarden tastbaar. Levende kernwaarden zijn essentieel. Maak ze tastbaar door ze uniek te formuleren, medewerkers voorbeelden aan te laten dragen en vertoond gedrag er continu aan te spiegelen.

5. Geef de medewerker wat hij of zij verdient. Geef hen alle waardering die je kunt geven, met complimenten, prettige werkomgeving en ook goede arbeidsvoorwaarden.

6. Zoek de oprechte mens in het selectieproces. Waar ligt zijn of haar intrinsieke motivatie? Waardoor gaat de persoon stralen? Waar klikt het? Laat de potentiële medewerkers vooral ook tijdens de selectie al kennismaken met de organisatie en de eventuele collega’s. Pas dan kan de organisatie hen echt raken.

7.Durf steeds te veranderen en te vernieuwen. Daag medewerkers én jezelf uit om iedere week iets anders te doen. Kijk als een startup naar de dingen die je als organisatie doet. Of het nu de werkplek is of het proces.

Reflectie vanuit Bloeisupport

Het is een mooie rij adviezen die ook dicht aanligt tegen onze ABCDE voor Motivatie. Zie elders in onze blogs voor verdere toelichting hierop.

Wat we vreemd vinden is dat het advies voor aandacht voor de ‘oprechte mens’ zich tot het selecteren van nieuwe medewerkers beperkt (tip 6). Oprechtheid over en weer is volgens ons een voortdurende factor voor motivatie in het werk. Maar daar moet je zeker wel ook bij de selectie al mee beginnen.

Verder vinden we de adviezen nog wel sterk ingestoken op succesfactoren binnen het werk en de organisatie zelf. Er lijkt weinig aandacht voor ‘balance of live and work’, een punt dat wij onder de E van Evenwichtigheid benoemen.

Dat aspect zit in de adviezen nu alleen verstopt in het bieden van ‘een prettige werkomgeving’ die werknemers ‘verdienen’, onder tip 5.Dat vinden we veel te karig uitgelicht. Voor de meeste mensen zijn zaken als flexibele werktijden, reisafstand, zorgverlofmogelijkheden en een gezonde werkdruk heel belangrijk voor hun motivatie.

Een misser volgens ons.Wellicht dat bij tip 1 vanuit de werkgevers toch ook nog wat meer ‘betrokkenheid naar’ medewerkers nodig is naast te zorgen voor ‘betrokkenheid ván’ ?

Mart Stel, Bloeisupport

Ook aan de slag met aantrekkelijk werkgeverschap? Kijk verder  bij mijn aanbod voor Strategisch HRM-advies of bel of mail direct.

Ik help je graag verder, Mart Stel, Bloeisupport

Bron: HR-Praktijk, april 2018

Back To Top